Jacek Kaspszyk o współczesnej recepcji i percepcji muzyki Tadeusza Bairda

 

Jacek Kaspszyk o szczególnym charakterze i wartości muzyki Tadeusza Bairda

 

Grzegorz Michalski o związkach Bairda z fenomenem polskiej szkoły kompozytorskiej

 

Grzegorz Michalski o współczesnej recepcji muzyki Tadeusza Bairda

 

Krzysztof Knittel o znaczeniu twórczości Bairda z perspektywy współczesnej

 

Krzysztof Knittel o uczuciowości w muzyce Tadeusza Bairda

 

Krzysztof Knittel o realizmie i abstrakcji w muzyce