1949

Concerto grosso d-moll w dawnym stylu na małą orkiestrę symfoniczną

I. Grave e Allegro non troppo, II. Aria, III. Menuet, IV. Fuga

 

Sinfonietta na orkiestrę symfoniczną

I. Con moto, II. Adagio, sostenuto e tranquillo (in modo d’une canzona), III. Allegro molto ed energico

 

Sonatina na fortepian

I. Vivo e scherzando, II. Andantino, III. Con molto con moto (quasi presto)

 

Koncert na fortepian i orkiestrę

I. Poco Allegro, II. Adagio non troppo ma molto tranquillo, III. Allegro

 

1950

Uwertura w dawnym stylu na orkiestrę

I. Adagio, II. Allegro vivace

 

I Symfonia

I. Allegro con fuoco, II. Quasi largo, III. Presto assai, IV. Adagio molto, V. Allegro non troppo ma giocoso

 

1951

Colas Breugnon. Suita w dawnym stylu

I. Preludium (Prélude), II. Kantylena miłosna (Cantilène d’amour), III. Taniec I (Basse danse), IV. Smutna pieśń (Chant triste), V. Taniec II (Gaillarde), VI. Postludium (Postlude)

 

Kantata Pieśń o rewolucji

I. Pieśń o rewolucji: Allegro molto e furioso; II. Pieśń o mojej ziemi: Andante e molto, cantabile e molto calmato; III. Budujemy Pospolitą Rzecz: Largo (quasi in modo d’una marcia funebre)

 

Muzyka do filmu dokumentalnego Kierunek Nowa Huta, reż. A. Munk

 

1952

II Symfonia (Sinfonia quasi una fantasia)

I. Largo, II. Allegro, III. Allegro ma non troppo

 

Sonatina nr 2 na fortepian

I. Vivo e giocoso, II. Andante molto e calmato, III. Allegro con fuoco

 

Uwertura giocosa na orkiestrę

 

Mała suita dziecięca na fortepian

I. Moderato, II. Andantino tranquillo, III. Allegretto grazioso, IV. Allegro giocoso

 

Trzy pieśni na sopran z towarzyszeniem 3 altówek i wiolonczeli do tekstów starowłoskich

I. S’alza nel ocean la vagh’aurora (Wstaje z oceanu wdzięczna jutrzenka...): Moderato; II. O sia tranquillo... (O, czy spokojny...): Andante tranquillo; III. O, miracol d’amore... (O cudzie miłości...): Allegro giocoso

 

1953

Suita liryczna. Cztery pieśni do słów Juliana Tuwima na sopran z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej

I. Pieśń o czereśniach, II. Pieśń o jesieni, III. Pieśń o wiośnie, IV. Pieśń o dwóch wiatrach

 

Dwa kaprysy na klarnet i fortepian

I. Poco vivace, grazioso, II. Con moto

 

Koncert na orkiestrę

I. Grave e fugato, II. Scherzo, III. Recitativo e arioso, IV. Toccata ed inno

 

Dwie pieśni na chór mieszany a cappella

I. Ozleciały się siwe gołębie, II. Ej, osa, osa, zimna rosa

 

Dwie pieśni miłosne na sopran z towarzyszeniem fortepianu

I. Jak ja mam wesoła być, II. Przyjedź Jasiu!

 

1954

Cztery preludia na fagot i fortepian

I. Moderato, II. Allegretto moderato, III. Adagio, con dolore, IV. Allegro giocoso

 

Ballada o żołnierskim kubku, kantata na baryton, głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę

 

Muzyka do sztuki Balladyna J. Słowackiego, reż. A. Bardini

 

Muzyka do sztuki Juliusz i Ethel L. Kruczkowskiego, reż. A. Bardini

 

1955

Preludium na fortepian

 

Na warszawskim zlocie na głos i fortepian

 

Pięć piosenek dla dzieci do słów Józefa Czechowicza na głos z fortepianem

I. Na naszej łące, II. W ogródku cichutko, III. Chmurka się uniża, IV. Dawno już ucichł złoty kogucik, V. Kiedy się zje śniadanie

 

Muzyka do filmu dokumentalnego Warszawa w obrazach Canaletta, reż. J. Brzozowski

 

Muzyka do sztuki Dziady A. Mickiewicza, reż. A. Bardini

 

1956

Biegną wody potoku na chór mieszany a cappella

 

Divertimento na flet, obój, klarnet i fagot

I. Capriccio, II. Duetto, III. Quasi Valse, IV. Arietta, V. Marcia

 

Cassazione per orchestra

I. Adagio molto tranquillo. Allegro, II. Andante molto cantabile, III. Allegro

 

Cztery sonety miłosne do słów Williama Szekspira w przekładzie Macieja Słomczyńskiego na baryton i orkiestrę symfoniczną (wersja pierwsza)

I. Sonet 23: Andante; II. Sonet 91: Allegretto con anima; III. Sonet 56: Andantino, con amore; IV. Sonet 97: Lento, con gran’ espressione

 

Muzyka do sztuki Romeo i Julia W. Szekspira, reż. L. Zamkow

 

Muzyka do sztuki Samotność M. Słomczyńskiego, reż. L. Zamkow

 

1957

Kwartet smyczkowy

I. Andante, II. Allegro, ma non tanto, III. Adagio molto tranquillo

 

Muzyka do filmu fabularnego Pętla, reż. W.J. Has

 

Muzyka do sztuki Ludzie z martwej winnicy R. Brandstaettera, reż. H. Szletyński

 

Muzyka do sztuki Imiona władzy J. Broszkiewicza Jerzy, reż. L. Zamkow

 

1958

Cztery eseje na orkiestrę

I. Molto adagio, II. Allegretto grazioso, III. Allegro, IV. Molto adagio

 

Muzyka do sztuki Król Henryk IV W. Szekspira, reż. A. Bardini

 

Muzyka do sztuki Wizyta starszej pani F. Dürrenmatta, reż. L. René

 

Muzyka do sztuki Wesele S. Wyspiańskiego, reż. S. Domańska

 

Muzyka do sztuki Szkoda tej czarownicy na stos Ch. Fry’a, reż. L. René

 

1958–1959

Ekspresje (Espressioni varianti) na skrzypce i orkiestrę

 

1959

Muzyka do filmu fabularnego Kamienne niebo, reż. E. i C. Petelscy

 

Muzyka do filmu fabularnego Lotna, reż. A. Wajda

 

Muzyka do sztuki Sen nocy letniej W. Szekspira, reż. A. Bardini

 

Muzyka do sztuki Lilla Weneda J. Słowackiego, reż. J. Kulczyński

 

Muzyka do sztuki Proces w Salem A. Millera, reż. L. René

 

Muzyka do sztuki Romulus Wielki F. Dürrenmatta, reż. H. Mikołajska i A. Sadowski

 

1959–1960

Egzorta na głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną

 

1960

Muzyka do filmu fabularnego Rok pierwszy, reż. W. Lesiewicz

 

Muzyka do sztuki Diabeł i Pan Bóg J.P. Sartre’a, reż. L. René

 

Muzyka do sztuki Hamlet W. Szekspira, reż. A. Wajda

 

Muzyka do sztuki Ryszard III W. Szekspira, reż. J. Woszczerowicz

 

 

1959–1961

Erotyki, sześć pieśni na sopran i orkiestrę symfoniczną do słów małgorzaty Hillar

I. Inne usta, II. Chwila, III. Noc bez ciebie, IV. Wspomnienie twoich rąk, V. Czerwona klamra, VI. Prośba do macierzanki

 

1961

Etiuda na orkiestrę wokalną, perkusję i fortepian

Części: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

 

Muzyka do filmu dokumentalnego Prekolumbijska sztuka meksykańska, reż. J. Brzozowski

 

Muzyka do filmu fabularnego Kwiecień, reż. W. Lesiewicz

 

Muzyka do filmu fabularnego Ludzie z pociągu, reż. K. Kutz

 

Muzyka do filmu fabularnego Ogniomistrz Kaleń, reż. E. i C. Petelscy

 

Muzyka do filmu fabularnego Samson, reż. A. Wajda

 

Muzyka do sztuki Król Edyp Sofoklesa, reż. L. René

 

Muzyka do sztuki Ożenek N. Gogola, reż. J. Świderski

 

1962

Wariacje bez tematu na orkiestrę symfoniczną

 

Muzyka do filmu fabularnego Między brzegami, reż. W. Lesiewicz

 

Muzyka do filmu fabularnego Spóźnieni przechodnie, reż. J. Rybkowski

 

Muzyka do filmu fabularnego Zerwany most, reż. J. Passendorfer

 

Muzyka do sztuki Willie Stark (Gubernator) R.P. Warrena, reż. L. René

 

Muzyka do sztuki Andorra M. Frischa, reż. J. Warmiński

 

Muzyka do sztuki Smok E. Szwarca, reż. J. Kulczyk

 

Muzyka do sztuki Hamlet W. Szekspira, reż. G. Holoubek

 

1963

Pieśni truwerów na alt (lub mezzosopran) z towarzyszeniem 2 fletów i wiolonczeli

I. Preludium, II. Canto I, III. Intermezzo I, IV. Canto II, V. Intermezzo II, VI. Canto III, VII. Postludium

 

Muzyka epifaniczna na orkiestrę

 

Muzyka do filmu fabularnego Ich dzień powszedni, reż. A. Ścibor-Rylski

 

Muzyka do filmu fabularnego Naganiacz, reż. E. i C. Petelscy

 

Muzyka do filmu fabularnego Pasażerka, reż. A. Munk, W. Lesiewicz

 

Muzyka do sztuki Fizycy F. Dürrenmatta, reż. L. René

 

Muzyka do sztuki Miłość Don Perlimplina do Belisy w jego ogrodzie F.G. Lorki, reż. A. Bardini

 

Muzyka do sztuki Dziewiąty sprawiedliwy J. Jurandota, reż. L. René

 

Muzyka do sztuki Krucjata dziecięca [wstawka do przedstawienia sztuki pt. Wizje Simony Marchard Bertolda Brechta z muzyką Hannsa Eislera] B. Brecht, reż. L. René

 

1964

Cztery dialogi na obój i orkiestrę kameralną

I. Andante non troppo, II. Moderato, III. Allegro moderato, IV. Adagio calmatissimo

 

Muzyka do filmu fabularnego Agnieszka 46, reż. S. Chęciński

 

Muzyka do filmu fabularnego Drewniany różaniec, reż. E. i C. Petelscy

 

Muzyka do filmu fabularnego Nieznany, reż. W. Lesiewicz

 

Muzyka do sztuki Letnicy M. Gorkiego, reż. L. René

 

Muzyka do sztuki Czerwona róża dla mnie S. O’Casey’a, reż. A. Bardini

 

Muzyka do sztuki Król Edyp Sofoklesa, reż. H. Dzieduszycka

 

Muzyka do sztuki Don Juan czyli miłość do geometrii M. Frischa, reż. L. René

 

1965

Muzyka do filmu fabularnego Człowiek z kwiatem w ustach, reż. J. Rybkowski

 

Muzyka do cyklu filmów fabularnych pt.  Dzień ostatni, dzień pierwszy:

  1. Na melinę, reż S. Różewicz

  2. Nazajutrz po wojnie, reż. L. Lorentowicz

  3. Wózek, reż. E. i C. Petelscy

  4. Buty, reż. E. i C. Petelscy

  5. Córeczka, reż. E. i C. Petelscy

  6. Nad Odrą, reż. B. Poręba

  7. Bigos, reż. S. Szyszko

  8. Instrumentum mortis, reż. J. Zarzycki

 

Muzyka do filmu fabularnego Miejsce dla jednego, reż. W. Lesiewicz

 

Muzyka do filmu fabularnego Śmierć w środkowym pokoju, reż. A. Trzos-Rastawiecki

 

Muzyka do filmu fabularnego Wizyta u królów, reż. J. Rybkowski

 

Muzyka do sztuki Miarka za miarkę W. Szekspira, reż. A. Bardini

 

Muzyka do sztuki Po upadku A. Millera, reż. L. René

 

Muzyka do sztuki Urząd T. Brezy, reż. W. Krzemiński

 

Muzyka do sztuki Stanisław i Bogumił M. Dąbrowskiej, reż. J. Krasowski

 

Muzyka do sztuki Zamek F. Kafki, reż. J. Warmiński

 

Muzyka do sztuki Wędrówka mistrza Kościeja  M. de Ghelderode, reż. L. René

 

Muzyka do sztuki Ondyna J. Giraudoux, reż. I. Kanicki

 

1964–1966

Jutro, dramat muzyczny w jednym akcie

 

1966

Cztery pieśni na mezzosopran i orkiestrę kameralną do wierszy Vesny Parun

I. Obcy, II. Gasnący blask, III. Ostatnia pieśń, IV. Powrót

 

Muzyka do sztuki Pruski mur W. Zalewskiego, reż. I. Kanicki

 

Muzyka do sztuki Romulus Wielki F. Dürrenmatta, reż. L. René

 

Muzyka do sztuki Trojanki Eurypidesa, reż. J. Kulczyński

 

Muzyka do sztuki Stanisław i Bogumił M. Dąbrowskiej, reż. K. Skuszanka

 

Muzyka do sztuki Kordian J. Słowackiego, reż. K. Skuszanka i J. Krasowski

 

Muzyka do sztuki Madame Bovary G. Flauberta, reż. I. Kanicki

 

Muzyka do sztuki Meteor F. Dürrenmatta, reż. L. René

 

1967

Cztery nowele na orkiestrę kameralną

I. Molto andante (traunquillo), II. Tempo di valse lente (calmatissimo), III. Allegro moderato, IV. Andante

 

Muzyka do filmu dokumentalnego Szorstka twórczość, reż. T. Jaworski

 

Muzyka do filmu fabularnego Przeraźliwe łoże, reż. W. Lesiewicz

 

Muzyka do filmu fabularnego Zbrodnia lorda Artura Savile’a, reż. W. Lesiewicz

 

Muzyka do filmu fabularnego Kiedy miłość była zbrodnią (Rassenschande), reż. J. Rybkowski

 

Muzyka do sztuki Jarmark J. Anouilh, reż. J. Woszczerowicz

 

Muzyka do sztuki Mądremu biada A. Gribojedowa, reż. L. René

 

Muzyka do sztuki Anabaptyści F. Dürrenmatta, reż. L. René

 

1968

Pięć pieśni na mezzosopran i orkiestrę kameralną do słów Haliny Poświatowskiej. Halina Poświatowska in memoriam.

I. Rozstanie jest ptakiem: Andante non troppo; II. Podziel się ze mną: Allegro agitato; III. Boże mój, zmiłuj się nade mną: Adagio;  IV. Rozcinam pomarańczę bólu: Poco andante; V. Zawsze kiedy chcę żyć, krzyczę: Andante moderato

 

Sinfonia breve

I. Epos, II. Epeisódion, III. Elegeia

 

Muzyka do sztuki Horsztyński J. Słowackiego, reż. I. Kanicki

 

Muzyka do sztuki Yerma F.G. Lorki, reż. A. Bardini

 

Muzyka do sztuki Kroniki królewskie S. Wyspiańskiego, reż. L. René

 

1969

Cztery sonety miłosne na baryton, smyczki i klawesyn do słów Williama Szekspira (wersja druga)

I. Sonet 23: Andante; II. Sonet 91: Allegretto con anima; III. Sonet 56: Andantino, con amore; IV. Sonet 97: Lento, con gran’ espressione

 

III Symfonia

I. Poco andante, improvvisando, II. Andante moderato. Allegro agitato, III. Non troppo allegro, IV. Moderato ma grave

 

Muzyka do serialu telewizyjnego Gniewko, syn rybaka, reż. B. Poręba

 

Muzyka do sztuki Kordian J. Słowackiego, reż. M. Okopiński

 

Muzyka do sztuki Klątwa S. Wyspiańskiego, reż. J. Gruda

 

Muzyka do sztuki Życie jest snem P.C. de la Barca, reż. L. René

 

Muzyka do sztuki Hadrian VII P. Luke, reż. J. Bratkowski

 

1970

Goethe-Briefe, kantata na baryton, chór mieszany i orkiestrę

 

Muzyka do sztuki Cymbelin W. Szekspira, reż. A. Kowalczyk

 

Muzyka do sztuki Marchołt gruby a sprośny, jego narodziny, życia i śmierci misterium tragikomiczne J. Kasprowicza, reż. L. René

 

1971

Play na kwartet smyczkowy

 

Muzyka do sztuki Juliusz Cezar W. Szekspira, reż. L. René

 

Muzyka do sztuki Kajus Cezar Kaligula K.H. Rostworowskiego, reż. I. Kanicki

 

1972

Psychodrama na orkiestrę

 

Muzyka do sztuki Na dnie M. Gorkiego, reż. J. Świderski

 

1973

Koncert na obój i orkiestrę

 

Elegeia na orkiestrę

 

Muzyka do filmu fabularnego Jutro, reż. B. Hussakowski

 

1974

Muzyka do sztuki Odprawa posłów greckich J. Kochanowskiego, reż. L. René

 

1975

Concerto lugubre na altówkę i orkiestrę

 

1976–1977

Sceny na wiolonczelę, harfę i orkiestrę

I. Rozmowa, II. Spór, III. Pojednanie

 

1978

Wariacje w formie ronda na kwartet smyczkowy

 

Muzyka do sztuki Życie Galileusza B. Brechta, reż. L. René

 

1980

Canzona na orkiestrę

 

1981

Głosy z oddali. Trzy pieśni na baryton i orkiestrę symfoniczną do słów Jarosława Iwaszkiewicza

I. Nad wiecznym jeziorem stoję, II. Noc, III. W kościele