1940

Baird komponuje kolejne utwory na fortepian i skrzypce, a także pieśni.

W latach okupacji napisałem wiele utworów fortepianowych, na skrzypce i fortepian i pieśni (nic się nie zachowało); z biegiem czasu zainteresowania kompozytorskie wzrastały. Niemniej pilnie przykładałem się do  ćwiczeń fortepianowych, w pianistyce upatrując wciąż mój główny cel, Nie było pewne, czy będę kompozytorem, czy raczej wykonawcą, poza dyskusją było natomiast, że moim zawodem stanie się muzyka.

Dwunastoletni Tadeusz Baird

Tło

Marzec

Béla Bartók opuszcza faszystowskie Węgry i udaje się do USA gdzie podejmuje pracę w Curtis Institut of Music.

7 listopada

W Chicago prawykonanie Symphony in C Igora Strawińskiego, jednego z najbardziej klarownych w formie dzieł neoklasycznych rosyjskiego kompozytora. Utwór ten, którego każda część powstała w innym miejscu (od Paryza po Holywood), jest przykładem niezależności twórczości od życia artysty.

 

1941

Tadeusz Baird rozpoczyna naukę gry na fortepianie u Tadeusza Wituskiego. W tym samym czasie również pierwsze lekcje kompozycji u Bolesława Woytowicza.  Lekcje te odbywały się w Domu Sztuki, kawiarni artystycznej prowadzonej przez Woytowicza przy Nowym Świecie.  Młody Baird poznawał też literaturę muzyczną, uczęszczając na koncerty w domach prywatnych.

Chyba w 41-szym roku, mój ojciec, którego nawet wojna i okupacja nie odstręczyły od czynnego uprawiania muzyki i nie nadwątliły jego melomańskich potrzeb i namiętności zaprowadził mnie do kawiarni profesora Woytowicza. Poszliśmy tam razem i pamiętam, że wtedy mój ojciec raz na zawsze zarezerwował stolik numer 49 w tej kawiarni, który miał te zaletę, przede wszystkim, że stał tuż obok wielkiego, kaflowego pieca, a więc można było liczyć na to, że jesienią czy zimą było tam nie nazbyt zimno. Pamiętajmy, że większość gości siedziała w czasie recitali czy koncertów w płaszczach. Ten stolik, czterdziesty dziewiąty, był naszym stolikiem aż chyba do 1944 roku. Poznałem tam więcej najwspanialszej literatury muzycznej – fortepianowej, kameralnej – wszystkich muzycznych epok, więcej niż kiedykolwiek przedtem czy potem.

Trzynastoletni Tadeusz Baird

Tło

15 stycznia

W Stalagu VIII A w Görlitz odbywa się prawykonanie Kwartetu na koniec czasu Oliviera Messiaena.

29 czerwca

W Nowym Jorku umiera Ignacy Jan Paderewski

Grudzień

Dymitr Szostakowicz kończy pisać VII Symfonię. Czy została ona rozpoczęta już po inwazji niemieckiej na ZSRR, czy wcześniej, jest tematem dyskusji muzykologów.

 
 

1942

Edward Baird angażuje się w prace nielegalnego Departamentu Rolnictwa przy Delegacie Rządu na Kraj. Biuro to przygotowywało plany dotyczące rolnictwa dla Polski powojennej. Zaangażowanie na rzecz rządu londyńskiego spowoduje późniejsze poważne kłopoty ojca Tadeusza Bairda w czasach stalinowskich.

Tło

Sergiusz Prokofiew pisze VII Sonatę fortepianową op. 83, najbardziej zwięzłą i dramatyczną z trzech sonat skomponowanych przez niego w czasie wojny.

Arnold Schönberg pisze ściśle dodekafoniczny Koncert fortepianowy op. 42.

Powstaje cykl utworów fortepianowych Paula Hindemitha – Ludus tonalis złożony z 12 fug, 11 interludiów, preludium i postludium, nawiązujący do tradycji polifonicznych Jana Sebastiana Bacha.

 

1943

Baird rozpoczyna naukę teorii muzyki u Kazimierza Sikorskiego w Miejskim Konserwatorium na Okólniku.

Tło

8 października

Bartók kończy pisać Koncert na orkiestrę, arcydzieło które zainspiruje wielu kompozytorów XX wieku, m.in. Witolda Lutosławskiego, Grażynę Bacewicz, a także Tadeusza Bairda. Znajdzie się w nim cytat z VII Symfonii Szostakowicza.

4 listopada

Prawykonanie ukończonej latem tego roku VIII Symfonii Szostakowicza.

 

1944

Wiosna

Baird uzyskuje „małą" maturę

Sierpień

Podczas powstania warszawskiego szesnastoletni Baird zostaje na Saskiej Kępie. Po upadku powstania deportowany jest do obozu w Zakroczymiu a następnie wywieziony do Niemiec.

Wrzesień/październik

W Niemczech Tadeusz Baird pracuje jako robotnik rolny w Emsdetten.

Mnie kupił od przedstawicieli Arbeitsamtu niemieckiego[…] Niemiec, mniej więcej 55 czy 60-letni, który poganiając nas tak jakbyśmy byli bydłem, które przed chwilą kupił, kazał nam wsiąść do bryczki. Jechaliśmy chyba ze 3 godziny, […] do takiego bardzo dużego gospodarstwa rolnego pod miasteczkiem Emsdetten na połowie drogi pomiędzy Reine a Münster. Pan, który nas kupił był właścicielem dużego, bo liczącego dobrze ponad sto kilkadziesiąt hektarów gospodarstwa; co gorsze, jak się później okazało, był miejscowym Parteiführerem, a więc przewodniczącym wiejskiej, chłopskiej komórki partii hitlerowskiej. I ten człowiek stał się na jakiś czas moim posiadaczem i człowiekiem, […] który decydował o moim życiu, czy mojej śmierci.

W tym czasie Edward Baird dociera do Krakowa, gdzie poznaje Józefę Ciechomską, z którą - wobec braku informacji o losach żony - wiąże swoje życie.

Listopad/grudzień

Tadeusz Baird zostaje skierowany do prac przy wznoszeniu fortyfikacji obronnych na granicy niemiecko-holenderskiej. Po próbie ucieczki aresztowany przez gestapo i osadzony w filii obozu koncentracyjnego Neuengamme - najpierw w Soest, potem w Gladbeck-Zweckel.

Tło

18 stycznia

W Metropolitan Opera ma miejsce pierwszy koncert jazzowy z udziałem takich artystów jak Louis Armstrong, Benny Goodman, Lionel Hampton, Artie Shaw, Roy Eldrige i Jack Teagarden.   

Jesień

Sergiusz Prokofiew komponuje operę Wojna i pokój.

 

Messiaen tworzy gigantyczny cykl fortepianowy Dwadzieścia spojrzeń na dzieciątko Jezus.

 

1945

1 kwietnia

Obóz w Gladbeck zostaje wyzwolony przez wojska amerykańskie. Wycieńczony Tadeusz Baird odzyskuje wolność.

Edward Baird wraca do pracy w Ministerstwie Rolnictwa.

Kwiecień/maj

Tadeusz Baird trafia do szpitala w Zweckel.

Wrzesień

Po dojściu do sił Tadeusz Baird trafia do obozu dippisów w Emmerich. Tam odnajduje swoją matkę. Czekając na powrót do Polski organizuje klub, bibliotekę muzyczną i zespół muzyczny, który daje około 65 koncertów dla społeczności obozowej. Jednocześnie samodzielnie studiuje zasady muzyki, harmonię i literaturę muzyczną z niemieckich podręczników.

Tło

7 czerwca

W Londynie odbywa się premiera opery Benjamina Brittena Peter Grimes.

15 września

W Mittersill zostaje zastrzelony przypadkiem przez amerykańskiego żołnierza Anton Webern, jeden z przedstawicieli tzw. drugiej szkoły wiedeńskiej w muzyce i twórca punktualizmu.

26 września

W Nowym Jorku umiera Bartók, pozostawiając niedokończone ostatnie utwory: III Koncert fortepianowy i Koncert na altówkę.

 

1946

Wiosna

Baird podejmuje pracę nauczyciela teoretycznych przedmiotów muzycznych w prowizorycznym konserwatorium w Kagel obok Hagen. Występuje też jako pianista, choć nabyta w obozie gruźlica kości powoduje niepełną sprawność prawej ręki.

Lato/jesień

Tadeusz Baird wraca do Polski wraz z matką i podejmuje dalsze studia muzyczne w dziedzinie kompozycji.

Tło

17 sierpnia

W Zurychu prawykonanie III Symfonii Artura Honeggera, zwanej Liturgiczną. Dzieło to wyraża – według komentarza samego kompozytora – tragiczne przeżycia wojenne i tęsknotę za pokojem.

 

Strawiński tworzy Koncert hebanowy (na klarnet i małą orkiestrę), w którym odzwierciedlają się jazzowe fascynacje rosyjskiego kompozytora.

Pierre Boulez komponuje I Sonatę fortepianową. Ten krótki, dwuczęściowy utwór jest pierwszą kompozycją dodekafoniczną Bouleza.

 

1947

Baird zostaje zapisany na listę studentów PWSM w Warszawie, gdzie rozpoczyna studia w klasie Piotra Rytla, a następnie Piotra Perkowskiego.

Podanie o przyjęcie na studia

Tło
26 września

Powstaje I Symfonia Witolda Lutosławskiego, utwór którego pierwsze szkice powstały jeszcze w czasie wojny. Po  początkowym sukcesie, uznana za dzieło formalistyczne i długo nie wykonywana.

Powstaje Koncert na orkiestrę smyczkową Bacewicz, jedno z najbardziej udanych dzieł neoklasycznych (neobarokowych) kompozytorki. .

W skomponowanej w tym roku Kołysance Andrzej Panufnik używa ćwierćtonów.

Arnold Schönberg komponuje ekspresjonistyczny poemat Ocalały z Warszawy, oparty na tekście samego kompozytora.

 

1948

10 kwietnia

Baird uzyskuje świadectwo dojrzałości w IV Miejskim Liceum im. gen. J. Jasińskiego w Warszawie.

Świadectwo dojrzałościŚwiadectwo dojrzałości

1 października

Baird rozpoczyna studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku muzykologii. I choć szybko okazuje się, że kompozytora nuży teoretyczne podejście do muzyki, uczestnictwo w wykładach uniwersyteckich będzie po latach dobrze wspominał.

Tło

Andrzej Panufnik pisze pierwszą symfonię, zatytułowaną Sinfonia Rustica.

Pierre Boulez kończy pisać II Sonatę fortepianową, która zapewni mu reputację czołowego awangardzisty. Dzieło to stawia przed pianistą wielkie wymagania techniczne oraz intelektualne.

 

1949

Marzec

Baird otrzymuje zaproszenie do pracy w Kole Młodych ZKP

Kwiecień

Powstaje Sinfonietta, utwór, który zostanie wykonany podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Kompzytorów i Krytyków Muzycznych w Łagowie Lubuskim

5–8 sierpnia

Baird bierze udział w Zjeździe Kompozytorów i Krytyków Muzycznych w Łagowie Lubuskim. Tamże zawiązuje się Grupa '49.

Zaproszenie na konferencję do Łagowa

6 listopada

Baird zostaje członkiem Związku Kompozytorów Polskich.

Tło

15 grudnia

Prawykonanie oratorium Pieśń o lasach Szostakowicza. Dzieło to powstało z inspiracji partyjnych urzędników i pozwoliło przetrwać Szostakowiczowi kolejny trudny okres. Stanowi przykład uproszczonego, „przystępnego” stylu.  

Messiaen komponuje etiudę fortepianową Modes de valeurs et d’intensite, w której serializacji zostają poddane nie tylko wysokości dźwięku, ale też wartości rytmiczne, sposoby artykulacji, dynamika (36 wysokości dźwięku, 24 wartości rytmiczne, 12 rodzajów artykulacji i 7 oznaczeń dynamicznych). Utwór ten stanowi zapowiedź tzw. serializmu totalnego i stanie się punktem odniesienia dla kompozytorów skupionych wokół Letnich Kursów Nowej Muzyki w Darmstadt.